Altervita - Praktijk voor Medische Psychologie en Neuropsychologie

 

Therapeut

Altervita is de praktijk van Nicky Kortum. Zij is in 2000 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen met als eindspecialisatie neuro- en revalidatiepsychologie. Ze is daarna opgeleid tot GZ-psycholoog BIG en Cognitief gedragstherapeut VGCt®.

Ze heeft meer dan 15 jaar ervaring opgedaan op afdelingen Medische Psychologie in twee academische ziekenhuizen, een kliniek voor revalidatie- en psychische geneeskunde en een verpleeghuis op oa. afdelingen psychogeriatrie en geriatrische revalidatie.

Ze is tevens werkzaam als gedragswetenschappelijk docent aan de vervolgopleiding specialist ouderengeneeskunde aan het Radboud UMC (VOSON). Dit is een vervolgopleiding voor artsen die zich specifiek willen bekwamen in de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen.

Daarnaast verzorgt zij supervisie voor psychologen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog BIG en psychologen in opleiding tot psychotherapeut BIG.


Therapievormen

Binnen de behandeling maakt zij gebruik van (technieken uit de) cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. Deze worden hieronder toegelicht.


Cognitieve gedragstherapie

Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we naar die problemen kijken

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten invloed hebben op gevoelens en gedrag. Mensen ontwikkelen in hun leven honderden gedachten (cognities) over zichzelf en anderen. In het algemeen bieden deze gedachten ons houvast, het is een manier om de wereld om ons heen te begrijpen en onszelf staande te houden. Sommige gedachten roepen echter ook negatieve gevoelens zoals angst, verdriet of boosheid. Deze kunnen ons op de lange termijn gaan hinderen; er ontstaat een probleem.

Bij cognitieve therapie ligt de nadruk dan op het veranderen van de manier van denken. Als je anders kan leren kijken naar wat je in zijn greep houdt, veranderen gevoelens en gedrag mee en kan dit je klachten verlichten. Er wordt gewerkt met huiswerkafspraken en oefeningen. Eigen inzet is dus essentieel.


Oplossingsgerichte therapie

Vraag je af wat je wél wil

De oplossingsgerichte therapie, een stroming binnen de positieve psychologie, is van mening dat reguliere psychologie en psychiatrie te eenzijdig gericht zijn op klachten en te weinig op krachten. Mensen hebben behalve klachten ook krachtbronnen die zij kunnen aanboren om verandering teweeg te brengen.

Omdat behandeling meer is dan herstellen wat er mis is, moet er niet alleen aandacht geschonken worden aan stoornissen, zwakheden en beperkingen, maar ook aan sterke kanten, goede eigenschappen en aan bouwen wat er goed gaat. Oplossingsgerichte therapie laat je onderzoeken hoe je verder kan groeien en wat je leven de moeite waard maakt.