Altervita

Praktijk voor Medische Psychologie en Neuropsychologie


*LET OP! AAN DEZE INFORMATIE WORDT GEWERKT EN IS MOGELIJK NOG AAN WIJZIGINGEN ONDERHEVIG*

Kosten

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u een factuur ontvangt, die u na betaling zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. Informeer bij uw verzekeraar welke vergoeding u vervolgens krijgt voordat het traject start. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten krijgt u de kosten vergoed. Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u alle kosten vergoed, wanneer u een naturapolis heeft krijgt u 60-80 % van de kosten vergoed.

Voorwaarde hiervoor is dat u een verwijsbrief voor de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) heeft en er sprake is van een vastgestelde of nog vast te stellen diagnose (volgens het DSM-classificatiesysteem).

De tarieven voor de behandeling zijn gebaseerd op de door de NZa vastgestelde normbedragen. Voor de Generalistische Basis GGZ vindt u de tarieven hier.

Uiteraard is het ook mogelijk om u zonder verwijsbrief aan te melden. U kunt dan de rekening niet declareren bij de zorgverzekeraar. U betaalt de factuur zelf.

Meer over tarieven Overig Zorgproduct (OZP) en tarieven voor zelfbetalers vindt u hier.

Let op! Voor zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg geldt dat voor vergoeding van de behandeling eerst uw eigen risico wordt aangesproken (in 2017 is dat minimaal € 385,-).


No show

U kunt een afspraak maximaal 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Indien u een afspraak niet tijdig annuleert ontvangt u een factuur voor de gereserveerde tijd. De kosten voor een no show zijn 90 euro. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.